Cả 3 nghị sĩ này đều đánh giá cao khuôn khổ đối tác toàn diện giữa hai nước, những tiến bộ trong quan hệ, các nội dung hợp tác ngày càng thực chất cũng như tiềm năng phát triển của quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới. 

Các nghị sĩ cho rằng, năm 2015 sẽ tạo một dấu mốc mới đầy ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Với tư cách là những người theo dõi sát sao tình hình khu vực, các nghị sĩ cho rằng châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một trọng tâm chiến lược hàng đầu của Mỹ, trong đó có vai trò quan trọng của các đối tác như ASEAN và Việt Nam.

Về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, các nghị sĩ nhấn mạnh quan điểm cho rằng những tranh chấp lãnh thổ trong khu vực cần được giải quyết thông qua con đường hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử của khu vực.


H.Chi