Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội.

Những người được lấy phiếu tín nhiệm đợt này bao gồm các Phó Chủ tịch Quốc hội (không phải là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng); Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Trưởng các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng đoàn Quốc hội lần này nhằm triển khai chủ trương của Đảng về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư sinh hoạt tại Đảng đoàn Quốc hội không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm lần này bởi sẽ được Ban Chấp hành Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiếu tín nhiệm được tính trên số người có mặt với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Các đối tượng trong diện được lấy phiếu cũng đã có báo cáo kiểm điểm công tác. Việc đánh giá tín nhiệm dựa trên kết quả làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống của những người được lấy phiếu thể hiện qua quá trình công tác, sinh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, để đảm bảo thành công của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này, việc thực hiện lấy phiếu phải đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công khai như tiến hành lấy phiếu tại Quốc hội. Người lấy phiếu cần tập trung cao, thận trọng khách quan khi đánh giá tín nhiệm để có kết quả công tâm, chính xác.

Sau đợt lấy phiếu tín nhiệm này, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách 57 chức danh lãnh đạo được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này với tỷ lệ tán thành 100% số đại biểu có mặt và thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 21 người do đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn, Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Trưởng ban.

Đây là lần đầu tiên, Đảng Đoàn Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo đang sinh hoạt tại Đảng Đoàn. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng đoàn Quốc hội.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố cuối giờ chiều nay.

PV (theo TTXVN)