Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo 2 Bộ, lực lượng Cảnh sát 2 nước đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.  

Tại hội nghị, Các Cục Cảnh sát và Công an các tỉnh biên giới của 2 nước đã có phát biểu tham luận và đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa 2 nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Hai bên nhất trí tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hai bên đã trao đổi thống nhất các nhiệm vụ, nội dung phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm giữa Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia trong thời gian tới.

Trong đó, thống nhất các kênh trao đổi thông tin giữa hai bên để kịp thời phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Nhất Minh - Tấn Lực