Được biết, vào ngày 15/12, Ủy ban bầu cử Nhật Bản đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 47, theo đó đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành 291 ghế trên tổng số 475 ghế.

Cùng với đảng Công minh Mới (NKP), đối tác của LDP, liên minh cầm quyền nắm trong tay 326 ghế, giành được đa số 2/3 vững chắc tại Hạ viện.

Chiến thắng lần này là tiền đề quan trọng để chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe hội đủ thế và lực cho nghị trình kinh tế, quốc phòng và đối ngoại trong 4 năm tới.

S.Thương