Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành chào mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam Thomas Loidl và ông Wilfried Schrupp cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; cảm ơn Chính phủ Cộng hòa Áo trong những năm vừa qua đã quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả Bộ Công an Việt Nam trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Hiện nay quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Cộng hòa Áo đang có những bước phát triển mới hết sức tốt đẹp. Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia, trong đó có hợp tác về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự ở mỗi nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Công ty Frequentis của Cộng hòa Áo đã có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Trung tâm chỉ huy công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành mong muốn trong thời gian tiếp theo, Công ty Frequentis của Cộng hòa Áo và các cơ quan hữu quan của Chính phủ Áo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam, triển khai thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Dự án Trung tâm chỉ huy công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đạt nhiều kết quả tốt, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Chính phủ Áo; góp phần phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước, đáp ứng kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay…

Các đại biểu tại buổi tiếp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam Thomas Loidl và ông Wilfried Schrupp chân thành cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã dành thời gian tiếp với những tình cảm hết sức tốt đẹp; tin tưởng rằng với sự hợp tác tích cực của cả hai bên trong thời gian tới giai đoạn 2 của Dự án Trung tâm chỉ huy công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam sẽ sớm hoàn thành đúng tiến độ đề ra, thu được nhiều kết quả tốt; góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Áo - Việt Nam...

Việt Hưng