Các đại biểu cử tri đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII và hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tại kỳ họp. Các cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ thời gian qua trong thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; tháo gỡ khó khăn cho thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tái cơ cấu kinh tế; nâng cao năng lực, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm đời sống người dân. Đồng thời nêu nhiều đề xuất, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước và thành phố Hải Phòng nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất hết sức tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của cử tri đối với những vấn đề lớn của đất nước cũng như những vấn đề sát sườn đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân.

Đề cập tới các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trước hết là phải tập trung phát triển kinh tế-xã hội tốt hơn, hiệu quả hơn; tăng trưởng kinh tế phải cao hơn trên nền tảng kinh tế vĩ mô phải ổn định hơn. Quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu kinh tế theo hướng ngày càng cạnh tranh hiệu quả hơn. Song song với với phát triển kinh tế là phải bảo đảm tốt hơn công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; thực hiện hiệu quả công tác phát triển y tế, văn hóa, giáo dục,… Phải bảo đảm cho được sự ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất hết sức tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của cử tri.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược. Phải thực sự coi phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược này, vừa qua chúng ta đã làm tốt, bây giờ chúng ta phải tiếp tục làm tốt hơn nữa”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất được các cử tri đề cập về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngư dân nuôi trồng và chế biến thủy sản, ra khơi bám biển, vấn đề bảo hộ sản xuất trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình Biển Đông vẫn đang còn diễn biến phức tạp. Chúng ta kiên quyết đấu tranh bằng các giải pháp phù hợp, theo đúng luật pháp quốc tế để vừa bảo vệ độc lập, chủ quyền biển đảo của chúng ta, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng trao đổi các ý kiến cụ thể với cử tri liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng Khu di tích ngã ba sông Bạch Đằng trở thành một di tích lịch sử cấp quốc gia; chủ trương về đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng của Hải Phòng; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; chính sách khuyến khích doanh nghiệp về đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn; các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; công tác kiểm soát, bảo vệ môi trường sinh thái;…

Văn Thịnh