Tại buổi giao ban, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thông qua tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong năm 2014 trên địa bàn Tây Nguyên. Theo báo cáo, trong năm 2014, tổng sản phẩm (GDP) toàn vùng đạt 8,74%; thu ngân sách đạt 16.050 tỷ đồng (tăng 9,2% so với năm 2013); GDP bình quân đầu người đạt 34,9 triệu đồng (tăng 13,6%).

Trong năm 2014, toàn vùng đã đào tạo nghề cho hơn 61.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 42,6%; giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 người (đạt 103% kế hoạch năm). Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp đa dạng. Trong năm, đã giảm được 35,6 nghìn hộ nghèo (tương đương 3,25%), tỷ lệ hộ nghèo chung hiện còn 10,12%, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm 4,53%.

Quang cảnh hội nghị.

Đến nay, toàn vùng Tây Nguyên đã có 38 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 6,33%), 62 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (chiếm 10,33%) và 172 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (chiếm 28,67%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng Tây Nguyên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, tình hình giao thông chậm được cải thiện; tình trạng phá rừng, vi phạm lâm luật, chống người thi hành công vụ còn nhiều diễn biến phức tạp; công tác bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn; việc xử lý các tồn đọng tại các dự án thủy điện còn vướng mắc, nhất là công tác trồng rừng thay thế; việc quy hoạch, sắp xếp ổn định dân di cư tự do còn nhiều vướng mắc; nguồn nhân lực trong vùng còn thiếu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tình hình an ninh nông thôn còn nhiều diễn biến phức tạp…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã thông qua chương trình tổ chức Lễ Hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-2015 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2015 tới.

 Ông Trần Việt Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đề nghị: Trong năm 2015, các cơ quan thông tấn báo chí ngoài việc tuyên truyền về những ngày lễ kỷ niệm trọng đại của cả nước, cần chú ý tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động văn hóa - xã hội lớn của các địa phương vùng Tây Nguyên. Qua đó, kịp thời phản ánh, thông tin về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương trên địa bàn, nhất là việc thực hiện chính sách đối với đồng bào DTTS; giáo dục, đào tạo và dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực; về Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” (2014-2019) do Bộ Y tế phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên triển khai.

Ngoài ra, các cơ quan thông tấn báo chí, với tinh thần trách nhiệm hãy tham gia vào phát hiện những vấn đề còn tồn đọng, hạn chế, những kiến nghị chính đáng của đồng bào để phản ánh với Đảng, Nhà nước và để xuất các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn chung, góp phần vì một Tây Nguyên ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Văn Thành