Chiều  tối qua (23/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 53 người.

Cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã có phiên họp đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các ông Nguyễn Văn Hùng (thứ 3 từ phải sang), được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị gồm 15 người; trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thanh Bình