Trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh đã khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta; trong đó biệt nhấn mạnh những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12/1986. Nhận trọng trách khi đã ngoài 70 tuổi, đồng thời cũng vào lúc tình hình quốc tế đang diễn biến hết sức phức tạp, tác động nghiêm trọng đến tình hình khó khăn trong nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Trung ương Đảng tổ chức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đưa đất nước vượt qua tình trạng hiểm nghèo, chặn đà lạm phát, phá thế bao vây cấm vận, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới; kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc, đổi mới nhưng luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

“Trên bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng chứng tỏ là một nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo. Khi đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ của một người cộng sản ưu tú, một nhà lãnh đạo tâm huyết, luôn nhạy bén trước những đòi hỏi của thực tiễn, thể hiện năng lực nắm bắt và tổng kết thực tiễn. Đồng chí là một trong những người đi đầu trong việc tìm tòi, khai phá con đường đổi mới ở nước ta”, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nói về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh- người con ưu tú của tỉnh Hưng Yên với những tình cảm trân trọng, yêu mến “theo cách mạng, dù bận nhiều việc quốc gia, song đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn hướng về quê hương Hưng Yên bằng tình cảm và sự quan tâm sâu sắc”. Phát huy truyền thống quê hương, thực hiện lời dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn, trở thành một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển.

Nhấn mạnh về vai trò của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, PGS, TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – người đã được 2 lần nghe đồng chí Nguyễn Văn Linh nói chuyện kể rằng, đồng chí Nguyễn Văn Linh là người rất bình dị nhưng có tầm tổng kết rất cao; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lí luận. Cụ thể như năm 1958, là Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã viết loạt bài tổng kết chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của thành phố từ sau ngày giải phóng. Đó là những tổng kết có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn, đóng góp quan trọng để hình thành những quan điểm đổi mới của Đảng. Bước đột phá thứ 2 là Nghị quyết Trung ương 8, khóa V (tháng 6/1985) xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung quan liêu, hành chính, bao cấp chuyển sang hạch toán, kinh doanh bắt đầu từ thay đổi chính sách về giá cả tiền lương và tiền tệ…

Các tham luận đều nhấn mạnh đến tư duy đổi mới của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là trước những thời điểm, những nhiệm vụ khó khăn, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn thể hiện hai phẩm chất nổi bật là kiên định với những vấn đề nguyên tắc và sáng tạo, nhạy bén tìm ra cái mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cách mạng.  Là Tổng Bí thư đầu tiên thời kỳ đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng Trung ương Đảng tổ chức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, đưa đất nước vượt qua tình trạng hiểm nghèo.

 Nói về chồng, bà Ngô Thị Huệ (bà Bảy Huệ), phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không nhắc đến những điều to lớn mà Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã làm cho cuộc đời, vì đất nước, kể cho mọi người nghe về một anh Mười Cúc thời thanh niên vừa rụt rè vừa quyết liệt trong cả tình yêu: “Tôi gặp anh Mười lần đầu khi đi đón đoàn tù nhân Côn Đảo vừa được tự do sau Cách mạng Tháng Tám. Lần thứ hai, tôi đi dự họp Quốc hội ở Hà Nội về, anh đi đón tại ga xe lửa. Đón thôi chứ không dám nhìn mặt, cũng không nói chuyện để khỏi lộ bí mật. Về nhà cơ sở tôi mới nhận ra gương mặt anh quen quen. Sau đó, vài lần hội họp gặp nhau nữa, anh nói với tôi về lý tưởng làm cách mạng đấu tranh cho một cuộc đời công bằng, kể chuyện mình bốn tuổi mồ côi cha, bảy tuổi mồ côi mẹ, chịu bao thiệt thòi, thiếu thốn... Sau đó nữa, anh Ba Duẩn viết thư rất dài cho tôi giới thiệu về anh. Hơn một năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Đến khi anh mất, gần 50 lấy nhau nhưng cả vợ chồng cứ hai ngả đường công tác, vợ Bắc chồng Nam, rồi lại chồng Bắc vợ Nam, những ngày sống chung cộng lại chả được bao nhiêu…”

Kết luận buổi hội thảo, đồng chí Tạ Ngọc Tấn Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Các tham luận tại hội thảo và những tham luận gửi về ban tổ chức hội thảo đã phân tích và đánh giá đúng tầm vóc, công lao và sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 70 năm hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi trải dài từ bắc và nam, tên tuổi của đồng chí gắn liền với nhiều sự kiện, bước ngoặt quan trọng của lịch sử đất nước. Đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn, vấn đề khó khăn của Đảng, của đất nước. Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí luôn sống chan hòa, giản dị, không ngừng đấu tranh với biểu hiện tiêu cực, lãng phí, quan liêu, bảo thủ, trì trệ… Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng ngời để các thế hệ học tập, noi theo; tiếp tục vận dụng vào công tác xây dựng Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Trước khi hội thảo diễn ra, các đại biểu đã dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên.

Phương Thủy – Vũ Linh