Khai mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TƯ nhấn mạnh nội dung kỳ họp tập trung: Triển khai thực hiện Đề án khoa học cấp Nhà nước “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam –thực tiễn và định hướng phát triển”, xét tặng thưởng, hỗ trợ các công trình LLPB VHNT; nâng cao chất lượng khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 23 của BCT ở một số địa phương, đơn vị, trường học…

Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TƯ khái quát những hoạt động chính của Hội đồng trong năm 2014: tổ chức thành công hội thảo toàn quốc “Vấn đề đạo đức xã hội trong VHNT hiện nay” với 230 đại biểu tham dự và 84 tham luận. Kết quả hội thảo đã được Hội đồng gửi tới Thường trực Ban Bí thư và đề xuất, kiến nghị nhằm có thêm nhiều tác phẩm VHNT có giá trị.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2015, Hội đồng LLPB VHNT TƯ sẽ tập trung chuẩn bị các chuyên đề để tổ chức các hội thảo; tiếp tục đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong VHNT, hỗ trợ và tặng thưởng các tác phẩm LLPB VHNT…

Các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp về công tác LLPB VHNT: Chúng ta phải khuyến khích nghiên cứu các đề tài, kể cả các đề tài khó về văn học và tác giả phản động. Vấn đề là định hướng và quan điểm nghiên cứu thế nào. Do đó, không nên hạn chế tự do nghiên cứu của sinh viên, giảng viên đại học, mà định hướng nghiên cứu để rút ra bài học cho hôm nay, là việc cần làm…

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TƯ phát biểu tại hội nghị.

Nhà phê bình Lê Thành Nghị cho rằng, chống quan điểm sai trái là cần thiết. Nhưng phải đối thoại, bàn bạc mới là tâm thế thời đại, chứ áp đảo thông tin là không thể được. Chống quan điểm sai trái khác với bôi nhọ cá nhân, qui chụp chính trị. Người ta có ý kiến khác mình, là để phát triển, chứ không phải phủ định xã hội, phủ định văn học cách mạng.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước đề nghị: Đứng trước các sự kiện, nhân vật VHNT, người làm báo cần được định hướng để tránh những điều không đáng có. Nếu báo chí im lặng, người dân vẫn có nhu cầu tìm hiểu và mạng vẫn cập nhật, không thể giấu được. Vì thế, Hội đồng nên tham mưu cho các cơ quan Nhà nước, Ban Tuyên giáo để định hướng thông tin những vấn đề nổi cộm nhất trong bối cảnh thông tin đa chiều hiện nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đã ghi nhận cố gắng của Hội đồng trong năm 2014: Trong xu thế đổi mới và hội nhập, nhiều khuynh hướng tư tưởng học thuật, nhiều hệ thống lý thuyết đã và đang thâm nhập, tác động đến tư duy, thực tiễn nghiên cứu lý luận, trong đó có lĩnh vực LLPB VHNT.

Trong tình hình đó, Hội đồng đã quy tụ được lực lượng PBLLVHNT, phát huy được trí tuệ, năng lực đội ngũ chuyên gia để nghiên cứu, nắm bắt và đề xuất kịp thời với các cơ quan của Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề hệ trọng cấp bách, góp phần giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn và tư tưởng lý luận.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Tổng biên tập Kênh truyền hình ANTV phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ: Điều chúng ta trăn trở, suy nghĩ là “so với thành tựu trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng”, trong đó, “hoạt động PBLL VHNT chưa theo kịp thực tiễn sáng tác” như Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI đã chỉ ra.

Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Thời kỳ nào VHNT cũng luôn là lĩnh vực tinh tế, quan trọng, nhạy cảm của văn hóa. Vì thế, thời gian tới, Hội đồng PBLLVHNT TƯ cần bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Đảng, Nhà nước về công tác PBLL VHNT; tổng kết, đánh giá tình hình sáng tác PBLLVHNT và đề xuất các nội dung đổi mới; đấu tranh với các quan điểm lý luận sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực VHNT.

Khắc phục những hạn chế của hoạt động PBLL VHNT, nâng cao tính khoa học, tính thuyết phục. Làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy tính chủ động tích cực xã hội và tài năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ PBLL VHNT.

Dạ Miên