Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự của IPU-132. Chủ tịch IPU, ông Saber Chowdhury khẳng định, năm nay kỷ niệm 30 năm Hội nghị nữ Nghị sĩ và IPU-132 là cơ hội để đưa ra những sáng kiến, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia nhiều hơn vào chính trị.

Tổng Thư ký IPU Martin Chungong cho biết, IPU đang thúc đẩy bình đẳng giới và nâng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị. Trước đây, tỷ lệ nữ nghị sỹ là 11%, bây giờ là 22%. Có thể nói đã có tiến triển nhưng vẫn chưa đạt mức mong muốn. Do đó cần phải tìm cách trao quyền cho phụ nữ nhiều hơn, làm sao để dỡ “trần” phụ nữ tham gia vào chính trị.

Được biết, Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132 tới đây hi vọng là bàn đạp, là bước tiến vững chắc cho những mục tiêu cao hơn của IPU, trong đó có bình đẳng giới.

Huyền Chi