Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính Phủ và đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính Phủ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Phong Tranh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể tăng, diễn biến phức tạp, nhất là kiếu nại đông người tại một số địa phương tiềm ẩn nhiều điểm nóng.

Do vậy, các cấp ngành cần theo dõi, năm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và chủ động, kịp thời giải quyết ngay từ khi mới phát sinh. Phải coi trọng và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo.

Tăng cường gặp gỡ đối thoại với công dân có khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm dẫn đến khiếu nại, tố cáo và vi phạm trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Trung Dũng