Tới thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn chân thành về những đóng góp to lớn của các thế hệ thương bệnh binh, gia đình liệt  sỹ, gia đình có công với cách mạng qua các cuộc kháng chiến cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bộ trưởng Trần Đại Quang ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách.

Bộ trưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, các gia đình chính sách, người có công nỗ lực khắc phục khó khăn, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp đỡ và động viên nhau phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quà cho các lão thành cách mạng, thương bệnh binh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên các đối tượng thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ và các gia đình có công với cách mạng; chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách với người có công, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách.

Văn Thành