Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo chính quyền các tỉnh khu vực Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế các tỉnh Tây Nguyên trong một số lĩnh vực đã có phục hồi, chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo về kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Tây Nguyên; kết quả đầu tư phát triển thủy lợi và quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kết quả thực hiện khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả công tác mà Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các bộ, ngành và các địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự trao đổi bên lề Hội nghị.

Đồng chí Bộ trưởng cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của các mặt công tác. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2011-2015, đối với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng lưu ý cần tập trung thực hiện các công tác trọng tâm sau:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết thống nhất, giữ gìn triệt để nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, Nhà nước; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Quang cảnh Hội Nghị.

Tập trung đảm bảo an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa trên cơ sở giữ vững bên trong có ý nghĩa quyết định; lấy tấn công để phòng ngừa; xác định “tự bảo vệ” là nội dung cốt lõi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tập trung chỉ đạo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 1/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi các tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015. Quan tâm chăm lo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những sự kiện, những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015.

Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là các đối tượng hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông; thực hiện có hiệu quả các biện pháp để giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Ngăn chặn triệt để hành vi nguy hiểm ném đá vào xe đang lưu thông trên đường.

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp; đôn đốc việc thu hẹp số buôn, làng chưa có chi bộ đảng để hoàn thành mục tiêu trước Đại hội XII theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg về “Phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020” tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên.

Về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 16/2004/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ về “Đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động Fullro đang nhen nhóm phục hồi trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên”, Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý: Trong thời gian tới, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tập trung bóc gỡ, xử lý số cơ sở nội địa của các tổ chức phản động người Việt lưu vong khác đang tìm cách cắm chân tại địa bàn Tây Nguyên và các tỉnh giáp ranh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 16.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung nắm, tranh thủ, bồi dưỡng ý thức chính trị, xây dựng họ thành lực lượng tin cậy, đóng góp đắc lực vào việc xây dựng buôn làng, ổn định chính trị, xã hội.

Chăm lo xây dựng buôn, làng, khu dân cư văn hóa không có tội phạm và tệ nạn xã hội; tự quản về an ninh, trật tự. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

Tăng cường hợp tác với Lào, Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới hai nước.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã trao tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 64 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính.

Văn Thành