Năm 2009, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục quản lý TG-CSGD-TGD và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung chỉ đạo bảo đảm tuyệt đối an toàn TG-CSGD-TGD; đã động viên được tập thể đơn vị nỗ lực phấn đấu, tăng cường đoàn kết, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác, tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2009, Cục Quản lý TG-CSGD-TGD đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm biểu dương lực lượng Cảnh sát quản lý TG-CSGD-TGD năm qua tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng chỉ rõ, lực lượng Cảnh sát quản lý TG-CSGD-TGD cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch của Bộ Công an.

Để làm tốt các yêu cầu trên, đồng chí Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nêu rõ, đơn vị cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"...

Minh Thuý