Đại hội đã hiệp thương 45 thành viên vào trong Ban Chấp hành Hội, anh Lâm Đình Thắng được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên TP Hồ Chí Minh phấn đấu là Sinh viên 5 tốt vì thành phố văn minh, phát triển”, Đại hội đã thống nhất phương hướng trong nhiệm kỳ 2015-2020 Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.


Các mục tiêu cơ bản trong hoạt động Hội trong nhiệm kỳ tới là tạo môi trường rèn luyện toàn diện giúp nâng cao năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cống hiến đặc biệt hướng đến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của sinh viên; chủ động chuẩn bị hành trang cho sinh viên ngang tầm với sinh viên quốc tế và phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt; khơi gợi tinh thần chủ động của sinh viên trong hoạt động của Hội thích ứng với điều kiện học tập.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới như: Vận động 100 tỷ đồng học bổng hỗ trợ sinh viên; giới thiệu 400.000 việc làm thêm, 250.000 chỗ thực tập và 200.000 chỗ trọ; thực hiện ít nhất 10 triệu ngày tình nguyện của sinh viên... 

K.H