Tính đến chiều ngày 1/6, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và 15 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành; trong đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được 8 chất vấn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 9 chất vấn; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 4 chất vấn; Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính mỗi người nhận được 3 chất vấn; Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp nhận được 2 chất vấn…

Theo chương trình, kỳ họp này Quốc hội dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó 2 ngày để chất vấn 4 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành và nửa ngày để Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng phân công) phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng dự kiến là một trong số các bộ trưởng đăng đàn trong kỳ này

Tiêu chí lựa chọn được xác định là người phụ trách lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận quan tâm; hoặc có vấn đề đã được chất vấn nhưng trong thực tế chỉ đạo, điều hành, chuyển biến còn chậm; hoặc trong lĩnh vực phụ trách chưa có nhiều nội dung bức xúc nổi lên nhưng những kỳ họp gần đây chưa có điều kiện giải trình trước Quốc hội. 5 vị Bộ trưởng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cùng Thủ tướng đề xuất là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công thương; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung dự kiến chất vấn có nhiều vấn đề nóng bỏng hiện nay như liên kết tiêu thụ nông sản, giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường; sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam khi gia nhập các Hiệp định Thương mại tự do; tình trạng giảm sút lớn trong xuất khẩu nhóm hàng hóa nông, lâm, thủy sản; trách nhiệm quản lý nhà nước về giá điện gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc triển khai nghị quyết của Quốc hội về đổi mới sách giáo khoa...

Vũ Hân