Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND chia sẻ, qua 22 năm đào tạo sau đại học, Học viện đã đào tạo hơn 1.000 thạc sỹ và hơn 200 tiến sỹ. Đặc biệt, từ năm 2007, được sự đồng ý của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện đã liên kết với Đại học Đà Nẵng mở 6 lớp đào tạo hệ cao học cho cán bộ trong lực lượng CAND, QĐND, cán bộ ngành Tòa án, Kiểm sát khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Học viện CSND cũng là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở nước ta đã triển khai nghiêm túc Quy chế đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện đã tổ chức bảo vệ thành công và cấp bằng cho hơn 80 tiến sỹ theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, bổ sung đội ngũ khoa học có trình độ cao cho các viện nghiên cứu, các trường và các đơn vị tham mưu, chiến đấu của lực lượng CAND.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh kỷ niệm cùng 13 tân tiến sỹ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chúc mừng các tân tiến sỹ và đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong giáo dục, đào tạo nói chung, đào tạo sau đại học nói riêng của Học viện CSND đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ trưởng đề nghị Học viện CSND cùng các học viện, trường đại học CAND phải tiên phong đi đầu trong việc đào tạo, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng, tập trung đào tạo đội ngũ sĩ quan Cảnh sát Việt Nam có trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới; phấn đấu đến năm 2015 trở thành trường trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân và sau năm 2015 trở thành trường trọng điểm của quốc gia.

Với các tân tiến sỹ, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, các đồng chí sẽ phát huy những tri thức đã được trang bị trong nhà trường, tích cực tham gia nghiên cứu, phát triển các quan điểm chỉ đạo, đường lối, phương châm, nguyên tắc công tác Công an cũng như hệ thống lý luận nghiệp vụ, làm cơ sở cho việc đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an; tham gia tổng kết các mặt công tác cơ bản, chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án lớn; nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để đúc kết kinh nghiệm, góp phần bổ sung, phát triển lý luận CAND; đồng thời tham gia đào tạo nguồn nhân lực, phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng đồng thời cũng là vinh dự đối với đội ngũ trí thức CAND nói chung, các tân tiến sỹ nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thu Phương