Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, thi tuyển là cách tốt nhất, để công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, điều này thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT và khi làm nghiêm túc sẽ có kết quả tốt. 

“Sau khi thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ có kết quả, thì sẽ tổ chức thi tuyển tất cả các vị trí khác, ngoại trừ cấp Thứ trưởng (Thứ trưởng do Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm cấp Bộ). Thi tuyển sẽ loại bỏ được nạn chạy chức chạy quyền và người tài sẽ được trọng dụng” - Bộ trưởng Đinh La Thăng nói rõ.

Với một hội đồng Ban giám khảo 15 người do một Thứ trưởng làm Trưởng ban nên việc chấm thi sẽ rõ ràng và khách quan. Người ứng tuyển khi đó muốn “chạy” cũng khó vì không thể có sức mà “chạy” đủ cả 15 người chấm thi

T. Huyền