Ngày 29/4, tại Văn phòng cơ quan thường trực phía Nam, TAND tối cao đã công bố Quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm ông Quảng Đức Tuyên (47 tuổi) giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Thời hạn giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh của ông Quảng Đức Tuyên là 5 năm.

Trước đó, ông Tuyên là Thẩm phán TAND tối cao đang công tác tại Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh

H.Anh