Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh giữ chức Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND Tối cao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Nguyễn Hưng