Dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ ngành, các địa phương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

70 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, lập nên những chiến công hiển hách, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Đất nước hòa bình, thống nhất, Bộ Tổng Tham mưu đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý đúng đắn, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống. Đồng thời, tăng cường tiềm lực thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc…

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích Bộ Tổng Tham mưu đã đạt được; khẳng định Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang; xứng đáng là Bộ Tổng Tham mưu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Chủ tịch nước nêu rõ thời gian tới Bộ Tổng Tham mưu cần thường xuyên nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát, đúng các tình huống chiến lược có thể xảy ra; kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước những chủ trương, đường lối đúng đắn; điều chỉnh, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, đối phó thắng lợi với mọi âm mưu, hoạt động chống phá, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, giỏi về công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Việt Hưng