Tại buổi gặp, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã báo cáo với Đại tướng Lê Đức Anh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Bộ TT&TT trong thời gian qua. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đã báo cáo với Đại tướng về chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Bộ TT&TT tại Đức vào tháng 10/2014, trong chuyến đi này, lãnh đạo Bộ TT&TT đã trao tặng ảnh và bài phát biểu của Đại tướng Lê Đức Anh ở Trường Sa Lớn cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Đoàn đại biểu Bộ TT&TT thăm và chúc thọ Đại tướng Lê Đức Anh, ảnh Thu Hương.
Đại tướng Lê Đức Anh đã cảm ơn lãnh đạo Bộ TT&TT và chúc cán bộ ngành TT&TT hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
H.Thanh