Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình công tác Công an năm 2011, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; được sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của nhân dân, đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Ảnh: Việt Hưng

Về những nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ rõ, năm 2012 đặt ra những nhiệm vụ mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, kịp thời tham mưu cho Đảng, Chính phủ chỉ đạo triển khai những vấn đề chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy mạnh xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tạo khí thế thi đua phấn khởi trong năm 2012, lập nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó…

Việt Hưng