Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương. 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Ban Nội chính Trung ương chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Văn Thông và Võ Văn Dũng được giao nhiệm vụ làm Phó trưởng  Ban Nội chính Trung ương.
Đồng chí Trần Văn Minh trao quyết định và chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Văn Thông và Võ Văn Dũng.
Bộ Chính trị cũng điều động, phân công đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Văn Thông và Võ Văn Dũng nhận nhiệm vụ mới; tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với những kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp, đoàn kết, nhất trí cùng với tập thể lãnh đạo Ban Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông được phân công giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Đồng chí Võ Văn Dũng được phân công giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Phạm Tâm - Ảnh: Đặng Phước