Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, 5 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư sống tốt đời đẹp đạo” gắn với 10 nội dung phong trào thi đua do Ủy ban đoàn kết Công giáo phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực; có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội sâu sắc. Đã xuất hiện ngày càng nhiều người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; đồng bào ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Hội nghị năm 2015 sẽ biểu dương 180 người Công giáo tiêu biểu, đại diện cho gần 7 triệu đồng bào Công giáo cả nước được tổ chức vào ngày 30/9/2015 tại 272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Lưu Hiệp