Đó là những vướng mắc liên quan đến tình trạng người lao động sắp nghỉ hưu xin nghỉ việc để hưởng trợ cấp thôi việc; thời hạn hợp đồng lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và việc xử lý quyền, lợi ích của người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có chủ sở hữu bỏ trốn.

V.H .