Cùng lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Báo Hà Nội mới kỷ niệm 25 năm ấn phẩm Hà Nội mới cuối tuần ra số đầu tiên.

Là cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, vinh dự được Bác Hồ 2 lần đặt tên, 57 năm qua, Báo Hà Nội mới đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là kênh thông tin chủ đạo, quan trọng truyền tải mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đối với mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Báo Hà Nội mới.

Đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định, trải qua các thời kỳ báo luôn bám sát sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô. Trong quá trình hoạt động, Báo luôn bám sát thực tiễn, kể cả thời khắc khó khăn trong chiến tranh cũng như thời bình. Với danh hiệu nhận được ngày hôm nay, Bí thư Thành uỷ yêu cầu Báo cần thường xuyên bám sát chủ trương và chính sách của Đảng và thành phố; luôn luôn học hỏi, tìm hiểu hơn nữa quy trình làm báo, nâng cao chất lượng ấn phẩm, đón bắt nhu cầu của độc giả, khắc phục thiếu sót, hết sức tránh đưa thông tin sai sự thật...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Báo Hà Nội mới

Đ.T.