Với lòng tri ân, biết ơn các anh hùng, liệt sỹ, hơn 100 đoàn viên, thanh niên đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ đến những con đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc, vì sự bình yên của nhân dân hôm nay.

Các đoàn viên, thanh niên dâng bình hoa lên phần mộ các liệt sỹ ở Nghĩa trang Ba Dốc, Quảng Bình.
Đoàn viên, thanh niên Công an Quảng Bình dâng hoa tri ân các Anh hùng, liệt sỹ.
3.000 bình hoa sen được dâng lên các phần mộ Anh hùng, liệt sỹ.

3.000 bình hoa sen được dâng lên các phần mộ là tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay đối với các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì dân tộc.

Sông Lam