Murmansk-BN là một tổ hợp tác chiến điện tử ven biển. Nó thực hiện giám sát bằng sóng vô tuyến, gây nhiễu tín hiệu và áp chế tín hiệu của kẻ thù thông từng bước sóng ngắn ở khoảng cách lên đến 5.000 km. Hệ thống được lắp đặt trên 7 xe tải, Krym.realii đưa tin.

Hệ thống tác chiến điện tử Murmansk-BN

“Murmansk”có khả năng ức chế liên lạc giữa các cấp chỉ huy của đối phương, bảo vệ các hệ thống điện tử và sở chỉ huy của Hải quân Nga.

Ngoài ra, nó  cũng ngăn chặn truyền tải dữ liệu từ máy bay do thám, cho các máy bay chiến đấu và sở chỉ huy của đối phương

Hệ thống ăng-ten được lắp đặt trên 4 đế kính thiên văn có chiều cao đến 32m. Thời gian triển khai tiêu chuẩn là 7 giờ liên tục.

Murmansk-BN" có chế độ công suất  tối đa lên đến 400 kW, vượt qua thế hệ cũ nhiều lần, chỉ khoảng  5-10 kW.

Đáng chú ý hơn, Hạm đội Biển đen Hải quân Nga đã bổ sung thêm phi đội máy bay chiến đấu Su-30SM để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ.

Ngọc Bích