Theo đó, Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô được ban hành và có hiệu lực từ ngày 17-10-2017 quy định: Đến hết 31-12-2017, các doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định và được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô trước đó được quyền nhập khẩu ôtô kể từ ngày giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô có hiệu lực.

Kể từ ngày 1-1-2018, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ôtô sau khi được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô theo quy định tại nghị định này.

Bộ Công Thương khuyến cáo, các doanh nghiệp lưu ý quy định về thời gian chuyển tiếp để chủ động trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhập khẩu ôtô và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định.

Doanh nghiệp muốn được cấp phép phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ôtô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định...

V.H