Nội thất trong chuyên cơ riêng của tỉ phú Donald Trump được dát vàng 24k
Video khám phá nội thất dát vàng trong chuyên cơ riêng của tỉ phú Donald Trump - Trump Force One.
V.Cường (tổng hợp)