xung đột giao thông

Xe tải chở đất san lấp khu đô thị gây nguy cơ mất an toàn giao thông

Hàng ngày, hàng chục lượt xe tải có tải trọng lớn chở đất phục vụ công trình khu đô thị tại cầu dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giảm áp lực giao thông nhờ chia sẻ đường phố qua trải nghiệm thực tế ảo

Trải nghiệm thực tế ảo “WheelSwap” mới được Ford giới thiệu với mục đích tạo ra sự đồng cảm và giảm tính mâu thuẫn giữa những người tham gia giao thông.