xuân sum họp

Nhiều hoạt động đón năm mới đặc sắc của đồng bào 14 dân tộc tại Hà Nội

“Xuân sum họp” là chủ đề hoạt động tháng 1 được tổ chức từ nay đến hết ngày 31-1-2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).