xử lý môi trường vụ cháy Rạng Đông

1.800 tấn phế liệu cháy ở kho Rạng Đông được chuyển về bãi rác Nam Sơn

Ông Mai Trọng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, hiện nay, Bộ Tư lệnh Hóa học vẫn đang cùng với URENCO 10 đã tiến hành các hoạt động tháo dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý trên 800 tấn chất thải, tro xỉ, bụi cháy và trên 1.000 tấn phế thải xây dựng, sắt thép. Bộ Tư lệnh Hóa học đã hoàn thành việc tẩy độc khu vực 1 với diện tích 2500 m2, dự kiến hoàn thành khu vực 2, khu vực 3 trước ngày 8-10.