xin lỗi bệnh nhân

Bệnh viện Bạch Mai xin lỗi người bệnh

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền đã xin lỗi lãnh đạo Bộ Y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân và nghiêm túc nhận khuyết điểm đã để xảy ra tình trạng phòng bệnh xuống cấp, khiến bệnh nhân và người nhà bức xúc. 

Nói thật với ngành Y3

Những câu chuyện đau lòng vừa hiện hữu trong đời sống, luôn khiến Ngô liên tưởng đến sự mặc định về cái đúng của một tư duy thiển cận, một kiến văn kém cỏi.