xét nghiệm SARS-CoV-2

Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia đưa tin tại Đại hội XIII của Đảng

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa gửi công văn đến các cơ quan báo chí về việc xét nghiệm COVID-19 trước khi tham gia phục vụ Đại hội lần thứ XIII.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 có phí cho người xuất cảnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) xét nghiệm có thu phí cho người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 với giá 734.000 VNĐ/lần xét nghiệm.