xe khách chất lượng cao

Tổng Công ty Đường sắt sắp đầu tư đóng mới 300 toa xe khách chất lượng cao

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang xây dựng lộ trình đầu tư mới đầu máy, toa xe nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ vận tải do các phương tiện đang khai thác đã lạc hậu, sắp hết niên hạn vận dụng theo quy định Luật Đường sắt 2017.