xăng dầu đồng loạt tăng giá

Xăng dầu đồng loạt tăng giá từ 15h30 ngày 26/11

Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định từ 15h ngày 26/11, xăng E5RON92, tăng 609 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 650 đồng/lít.

Xăng dầu đồng loạt tăng giá mạnh từ 15h ngày 17-4

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 17-4-2019, xăng E5RON92 tăng 1.115 đồng/lít; xăng RON95-III: tăng 1.202 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: tăng 297 đồng/lít; dầu hỏa: tăng 291 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 407 đồng/kg.


Xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít

  Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố từ 16h30 ngày 2-7, Xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít; Xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 292 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 326 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 105 đồng/kg.