xả thẳng

Ai kiểm soát xả thải ở các khu công nghiệp?

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, việc gia tăng nhanh chóng số lượng các khu công nghiệp (KCN) trong thời gian qua cũng đặt ra thách thức lớn về môi trường. Một thực tế là, không ít trung tâm xử lí nước thải của các KCN lại chính là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường.

Chiêu trò của các nhà máy xả thẳng nước thải đầu độc môi trường

Nhằm giảm chi phí xử lí chất thải, nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng để xả thẳng ra môi trường. Qua những vụ việc được phát hiện, thủ đoạn của tội phạm môi trường ngày càng tinh vi, khó phát hiện.