vượt quá tải trọng

Các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá tải

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở đã phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký cam kết không xếp hàng hóa lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép cho các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.