vùng biên Đông Bắc

Kéo giảm tội phạm ma tuý vùng biên Đông Bắc

Quảng Ninh trước đây là địa bàn trung chuyển ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam “nóng” nhất cả nước, nhưng năm 2019, trên địa bàn không phát hiện các vụ trung chuyển ma túy số lượng lớn như những năm trước.