vốn ngoại

Gần 6 tỷ USD vốn ngoại “rót” vào bất động sản

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã “rót vốn” vào 17 ngành, lĩnh vực.

Đẩy mạnh cải cách để hấp dẫn nguồn vốn ngoại

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng qua, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) cấp mới và tăng thêm vào nước ta đạt 19,29 tỷ USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn ĐTNN giải ngân đạt 11,8 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.