vius Corona

Xử lý 2 trường hợp chia sẻ thông tin sai lệch về dịch bệnh do vius Corona

Ngày 1-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản xử lý hai cá nhân là H.T.L và Đ.T.Q về việc sử dụng Facebook chia sẻ thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh do virus Corona.