vỉ thuốc

Dùng cơm chữa hóc dị vật ở cổ, người phụ nữ suýt mất mạng

Do nuốt cơm để trị dị vật, người phụ nữ suýt trả giá bằng tính mạng của mình...