vi phạm thi

49 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất là 50 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh bị cảnh cáo, 49 bị đình chỉ thi.