vật liệu nổ công nghiệp

Những quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã được thông qua Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ 1-7-2018.

Việt Nam bước đầu sản xuất được vật liệu nổ công nghiệp

Theo tin từ Bộ Công Thương, từ cuối năm 2014 trở về trước, Việt Nam phải nhập khẩu đến 98% nguyên liệu cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tương đương 130.000 tấn/năm, trong đó, riêng Amoni Nitrat khoảng 110.000 tấn/năm.

Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, các cơ quan liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về an ninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ.