vận hành xả lũ

Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hồ đập thủy điện

Tỉnh Quảng Nam được xem là một trong các địa phương có số lượng thủy điện đang hoạt động nhiều của cả nước. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, đặc biệt trong mùa mưa lũ luôn được chú trọng.

Hồ thủy điện “no” nước trước mùa mưa lũ

Từ tháng 9-12 được xác định là mùa mưa lũ tại Quảng Nam, song đến nay nhiều thủy điện lớn trên địa bàn như A Vương, Sông Tranh 2 có mực nước hồ còn rất cao so với quy định, nguy cơ không thể cắt lũ trong đầu mùa mưa lũ, dễ tạo nên tình trạng “lũ chồng lũ”.