vấn đề nội bộ

Đoàn ngoại giao Iran rời Saudi Arabia đêm nay

Các nhà ngoại giao Iran sẽ rời Saudi Arabia vào đêm nay, ngày 5-1.