vận chuyển trái phép gỗ

Tạm giữ hai đầu nậu vận chuyển lâm sản trái phép và tàng trữ ma túy

Báo CAND đã có loạt bài 5 kỳ phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép gỗ nghiến trên địa bàn huyện Tủa Chùa (Điện Biên) và Quỳnh Nhai (Sơn La) diễn ra phức tạp, đe dọa môi trường, nguồn nước rừng đầu nguồn thủy điện Sơn La.